Per Bolund (MP)

Per Bolund (MP)

Miljö- och klimatminister

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun, plats 80
Titel Fil. mag.
Född år 1971

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot
  • Miljödepartementet

  • Miljö- och klimatminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2011-09-16 – 2014-10-02
  • Ordinarie 2009-01-01 – 2010-10-04
  • Ledig 2008-09-01 – 2008-12-31
  • Ordinarie 2006-10-03 – 2008-08-31
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2019-05-04 –
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2011-09-19 – 2014-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-10 – 2008-10-01
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-24 – 2008-10-01
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2007-12-14 – 2008-10-01
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-24 – 2008-11-11
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2020-01-23 –
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2021-02-04
  • Miljödepartementet

  • Miljö- och klimatminister 2021-02-05 –

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-10 och 11-. Ledamot näringsutskottet 06-10 och finansutskottet 11-14. Suppleant försvarsutskottet 06-08, trafikutskottet 06-08, EU-nämnden 06-10 och miljö- och jordbruksutskottet 09-10. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003-190121 och statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121-.
 • Föräldrar

  Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86-89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92-96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00-02.
 • Anställningar

  Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97-99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Miljömålsberedningen 06-09.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Stockholm 98-06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94-98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98-06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10-11.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Språkrör, Miljöpartiet de gröna 19-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Dokument:

Oseriös sophantering

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3647 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

M2021/01714 Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3647 av Robert Stenkvist SD Oseriös sophantering Robert Stenkvist har frågat mig om det pågår ett arbete för att skärpa regelverket för näringsmässig avfallshantering. Regeringen ser allvarligt på

Svarsdatum: 2021-09-22 Frågeställare: Robert Stenkvist (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3647 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) (docx, 68 kB)

De statliga naturreservatens skötselplaner

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3617 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

M2021/01651 Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3617 av Mikael Larsson C De statliga naturreservatens skötselplaner Mikael Larsson har frågat om jag avser ta initiativ till att de naturreservat i Sverige som staten har hand om får en uppdaterad

Svarsdatum: 2021-09-16 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3617 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) (docx, 67 kB)

Handläggningstider för miljötillstånd

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3616 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

M2021/ 01665 Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3616 av Daniel Bäckström C Handläggningstider för miljötillstånd Daniel Bäckström har frågat näringsministern vilka åtgärder ministern och regeringen avser att vidta så att länsstyrelsens handläggningstider

Svarsdatum: 2021-09-15 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3616 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) (docx, 70 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se