Per Olsson Fridh (MP)

Per Olsson Fridh (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Född år 1981

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2021-11-30

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-13
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 – 2014-10-21
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 – 2014-10-21
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 – 2014-10-21
  • Utrikesdepartementet

  • Statsråd 2021-02-05 – 2021-11-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Frågestund: Frågestund
Frågestund 14 oktober 2021 Frågestund
Stillbild från Interpellationsdebatt: Garantier som en del av svenskt bistånd
Interpellationsdebatt 2020/21:769 av Magdalena Schröder (M) 7 juni 2021 Garantier som en del av svenskt bistånd
Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges insatser i Mali
Interpellationsdebatt 2020/21:692 av Alexandra Anstrell (M) 7 juni 2021 Sveriges insatser i Mali

Dokument:

Svenskt stöd till UNRWA

Svar på skriftlig fråga 2021/22:380 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/ 17035 Utrikesdepartementet Statsråd et Per Olsson Fridh Meddelande om uteblivet svar på skriftlig fråga 2021/22:380 av Björn Söder SD Svenskt stöd till UNRWA Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena

Svarsdatum: 2021-11-19 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:380 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 38 kB)

Riksrevisionens granskning av bistånd till multilaterala organisationer

Svar på skriftlig fråga 2021/22:342 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/ 16 316 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Meddelande om uteblivet svar på fråga 2021/22:342 av Aron Emilsson SD Riksrevisionens granskning av bistånd till multilaterala organisationer Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa

Svarsdatum: 2021-11-10 Frågeställare: Aron Emilsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:342 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 67 kB)

Den humanitära katastrofen i Tigray

Svar på skriftlig fråga 2021/22:339 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/ 16256 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:339 av Håkan Svenneling V Den humanitära katastrofen i Tigray Håkan Svenneling har frågat utrikesministern om hon avser vidta åtgärder i ljuset av den senaste händelseutvecklingen för att stärka det humanitära tillträdet

Svarsdatum: 2021-11-10 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:339 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.