Per Olsson Fridh (MP)

Per Olsson Fridh (MP)

Statsråd

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Född år 1981

Aktuella uppdrag

  • Utrikesdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-13
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 – 2014-10-21
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 – 2014-10-21
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 – 2014-10-21
  • Utrikesdepartementet

  • Statsråd 2021-02-05 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2020/21:581 av Amineh Kakabaveh (-) 13 april 2021 Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken
Interpellationsdebatt 2020/21:545 av Magdalena Schröder (M) 13 april 2021 Korruption inom biståndet
Interpellationsdebatt 2020/21:544 av Magdalena Schröder (M) 13 april 2021 Samverkan mellan humanitärt och långsiktigt utvecklingsbistånd
Interpellationsdebatt 2020/21:543 av Hans Wallmark (M) 13 april 2021 Framtiden för biståndet

Biståndet till Myanmar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2689 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/ 06369 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2689 av Yasmine Posio V Biståndet till Myanmar Yasmine Posio har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att försäkra att det svenska biståndet, såväl det bilaterala som multilaterala, inte når Myanmars militär

Svarsdatum: 2021-05-05 Frågeställare: Yasmine Posio (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2689 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 86 kB)

Finansiering av Muslimska brödraskapets Islamic Relief Sverige

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2655 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Svar på fråga 2020/21:2655 av Björn Söder SD Finansiering av Muslimska brödraskapets Islamic Relief Sverige Björn Söder har fråga mig om jag avser att ta initiativ till en ordentlig genomlysning av Islamic Relief Sverige och dess kopplingar till Muslimska brödraskapet och tills så har skett stoppa all finansiering av organisationen

Svarsdatum: 2021-05-05 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2655 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 93 kB)

Humanitära stödåtgärder till Ukraina

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2578 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/05913 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2578 av Hans Wallmark M Humanitära stödåtgärder till Ukraina Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen förbereder ytterligare humanitära stödåtgärder till Ukraina för att hjälpa landet när det gäller offren för angreppen

Svarsdatum: 2021-04-28 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2578 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 86 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se