Per Olsson Fridh (MP)

Per Olsson Fridh (MP)

Tillgänglig ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Född år 1981

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2021-11-30

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-13
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 – 2014-10-21
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 – 2014-10-21
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 – 2014-10-21
  • Utrikesdepartementet

  • Statsråd 2021-02-05 – 2021-11-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Frågestund 14 oktober 2021 Frågestund
Interpellationsdebatt 2020/21:769 av Magdalena Schröder (M) 7 juni 2021 Garantier som en del av svenskt bistånd
Interpellationsdebatt 2020/21:692 av Alexandra Anstrell (M) 7 juni 2021 Sveriges insatser i Mali
Debatt om förslag 2020/21:UU11 20 maj 2021 Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet

Dokument:

Den fortsatt svåra humanitära situationen i Östafrika

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3618 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/ 12783 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3618 av Anders Österberg S Den fortsatt svåra humanitära situationen i Östafrika Anders Österberg har frågat mig om jag avser ta några ytterligare initiativ för att få humanitärt tillträde i norra Etiopien, och om det kan

Svarsdatum: 2021-09-15 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3618 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 68 kB)

Sveriges internationella bistånd samt korruption

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3603 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/ 12732 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3603 av Helena Storckenfeldt M Sveriges internationella bistånd samt korruption Helena Storckenfeldt har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att svenska skattepengar i form av internationellt bistånd

Svarsdatum: 2021-09-15 Frågeställare: Helena Storckenfeldt (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3603 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 67 kB)

Breddat villkorat bistånd

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3593 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/ 12552 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3593 av Hans Wallmark M Breddat villkorat bistånd Hans Wallmark har frågat mig om jag tänker medverka till tanken på att villkorat bistånd, från Sverige eller inom ramen för EU, breddas till att också fungera som medel för

Svarsdatum: 2021-09-15 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3593 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.