Per Olsson Fridh (MP)

Per Olsson Fridh (MP)

Tillgänglig ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Född år 1981

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2021-11-30

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-13
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 – 2014-10-21
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 – 2014-10-21
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 – 2014-10-21
  • Utrikesdepartementet

  • Statsråd 2021-02-05 – 2021-11-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Frågestund 14 oktober 2021 Frågestund
Interpellationsdebatt 2020/21:769 av Magdalena Schröder (M) 7 juni 2021 Garantier som en del av svenskt bistånd
Interpellationsdebatt 2020/21:692 av Alexandra Anstrell (M) 7 juni 2021 Sveriges insatser i Mali
Debatt om förslag 2020/21:UU11 20 maj 2021 Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet

Dokument:

Läroböcker inom UNRWA

Svar på skriftlig fråga 2021/22:17 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/ 13437 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:17 av Björn Söder SD Läroböcker inom UNRWA Björn Söder har frågat mig om regeringen och jag kommer vidta några konkreta åtgärder för att förbjuda terroruppvigling och antisemitism i läroböcker som används i UNRWA-administrerade

Svarsdatum: 2021-09-29 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:17 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 68 kB)

Biståndet till Tanzania

Svar på skriftlig fråga 2021/22:11 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/ 13273 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:11 av Magdalena Schröder M Biståndet till Tanzania Magdalena Schröder har frågat mig varför biståndet i samarbete med statliga aktörer i Tanzania ökade kraftigt från 2019 till 2020. Regeringen beslutade under senare delen

Svarsdatum: 2021-09-22 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:11 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 67 kB)

Den fortsatt svåra humanitära situationen i Östafrika

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3618 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/ 12783 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3618 av Anders Österberg S Den fortsatt svåra humanitära situationen i Östafrika Anders Österberg har frågat mig om jag avser ta några ytterligare initiativ för att få humanitärt tillträde i norra Etiopien, och om det kan

Svarsdatum: 2021-09-15 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3618 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.