Per Olsson Fridh (MP)

Per Olsson Fridh (MP)

Tillgänglig ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Född år 1981

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2021-11-30

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-13
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 – 2014-10-21
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 – 2014-10-21
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 – 2014-10-21
  • Utrikesdepartementet

  • Statsråd 2021-02-05 – 2021-11-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Riksrevisionens kritik mot regeringens bistånd till multilaterala organisationer

Svar på skriftlig fråga 2021/22:335 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/ 16253 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Meddelande om uteblivet svar på fråga 2021/22:335 av Björn Söder SD Riksrevisionens kritik mot regeringens bistånd till multilaterala organisationer Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor.

Svarsdatum: 2021-11-10 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:335 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 67 kB)

Biståndet till Sudan

Svar på skriftlig fråga 2021/22:324 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/ 16054 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:324 Aron Emilsson SD Biståndet till Sudan Aron Emilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta avseende svenskt bistånd till Sudan med anledning av militärkuppen i landet. Regeringen, EU och FN:s säkerhetsråd har

Svarsdatum: 2021-11-10 Frågeställare: Aron Emilsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:324 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 68 kB)

Svenskt bistånd till Jordanien

Svar på skriftlig fråga 2021/22:130 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

UD2021/ 14863 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:130 av Björn Söder SD Svenskt bistånd till Jordanien Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkerställa att svenskt bistånd inte har gått till att bygga upp kungens förmögenhet, och om inte, hur

Svarsdatum: 2021-10-20 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:130 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.