Stefan Hagfeldt (M)

Stefan Hagfeldt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Östergötlands län
Titel byggnadsingenjör
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2003-01-01 – 2006-10-02
  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2003-11-24 – 2006-10-02
  • Ledamot 2003-01-01 – 2003-11-24
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2003-11-24 – 2006-10-02
  • Suppleant 2003-02-06 – 2003-11-24
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2003-01-01 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat

Motion 2005/06:N28 av Per Bill m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag att avveckla elcertifikatssystemet i enlighet med vad som anges i motionen. Riksdagen beslutar att kvotplikten skall beräknas utifrån en ambition om 15 TWh förnybar el 2016. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:NU17
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:N28 av Per Bill m.fl. (m) (doc, 47 kB) Motion 2005/06:N28 av Per Bill m.fl. (m) (pdf, 179 kB)

med anledning av skr. 2005/06:110 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

Motion 2005/06:So42 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att genomföra den nationella handlingsplanen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad samverkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:SoU24
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:So42 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 57 kB) Motion 2005/06:So42 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (pdf, 197 kB)

med anledning av prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre

Motion 2005/06:So40 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om brister i vården och omsorgen för äldre. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad sysselsättning för att säkerställa en god vård och omsorg. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:So40 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 82 kB) Motion 2005/06:So40 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (pdf, 263 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.