Ulf Lönnberg (KD)

Ulf Lönnberg (KD)

Tjänstgörande ersättare

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 111
Född år 1945
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post ulf.lonnberg[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare för Christian Carlsson
  • Kulturutskottet

  • Extra suppleant
  • Utbildningsutskottet

  • Extra suppleant
  • Socialutskottet

  • Extra suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2021-11-15 – 2022-01-28
  • Kulturutskottet

  • Extra suppleant 2021-11-17 – 2022-01-28
  • Utbildningsutskottet

  • Extra suppleant 2021-11-17 – 2022-01-28
  • Socialutskottet

  • Extra suppleant 2021-11-18 – 2022-01-28

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform

Motion 2021/22:4361 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2021/22:4361 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD Regeringens proposition 2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården en primärvådsreform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om patienters rätt till en fast namngiven läkarkontakt och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2021/22:4361 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 108 kB) Motion 2021/22:4361 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 107 kB)

med anledning av prop. 2021/22:69 Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Motion 2021/22:4349 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2021/22:4349 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av prop. 2021/22:69 Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2021/22:SoU9

Motion 2021/22:4349 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2021/22:4349 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 91 kB)

med anledning av skr. 2021/22:43 Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel

Motion 2021/22:4324 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2021/22:4324 av Pia Steensland m.fl. KD med anledning av skr. 2021/22:43 Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa till riksdagen senast den 1 juni 2022 vilka åtgärder


Utskottsberedning: 2021/22:SoU21

Motion 2021/22:4324 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2021/22:4324 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 90 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se