Ulrica Messing (S)

Ulrica Messing (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Gävleborgs län
Född år 1968

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2007-09-18

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2006-10-07 – 2007-09-18
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Ledig 1996-03-23 – 1998-10-05
  • Ordinarie 1992-05-01 – 1996-03-22
  • Ledig 1992-02-19 – 1992-04-30
  • Ordinarie 1991-09-30 – 1992-02-18
  • Försvarsutskottet

  • Ordförande 2006-10-10 – 2007-09-18
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1995-10-10
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1995-10-11 – 1996-03-22
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Deputerad 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Ordförande 2006-10-10 – 2006-10-13
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 2006-10-10 – 2007-09-17
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2006-10-17 – 2007-09-17
  • OSSE-delegationen

  • Ledamot 2006-10-17 – 2007-09-17
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2002-09-30 – 2006-10-06

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I propositionens bilaga 5 som berör Kommunikationsdepartementets område redovisar regeringen sin syn på SJ:s framtida


Utskottsberedning: ----1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan

Motion 1992/93:Ub164 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub164 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan Inledning Skolan skall ge kunskaper som ökar alla människors möjligheter till ett bra och innehållsrikt liv. Den skall också medverka till vårt lands framtida utveckling och välstånd. Skolan skall


Utskottsberedning: ---------1992/93:UbU17
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:200 Telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m.

Motion 1992/93:T96 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T96 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:200 Telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m. Inledning Ett fungerande telenät och bra teletjänster i hela landet är en nödvändig förutsättning för välfärd för medborgarna och goda betingelser för näringslivet.


Utskottsberedning: ------------1992/93:TU30
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.