Ulrik Bergman (M)

Ulrik Bergman (M)

Tjänstgörande ersättare

Parti Moderaterna
Valkrets Dalarnas län, plats 201
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post ulrik.bergman[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare för Carl-Oskar Bohlin
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2021-12-02 – 2022-02-13
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant 2021-12-02 – 2022-02-13

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Frågestund 27 januari 2022 Frågestund
Interpellationsdebatt 2021/22:194 av David Josefsson (M) 21 januari 2022 Ett ökat småhusbyggande
Interpellationsdebatt 2021/22:205 av Ulrik Bergman (M) 20 januari 2022 Åtgärder för att säkerställa rättvisa val
Interpellationsdebatt 2021/22:200 av Ulrik Bergman (M) 18 januari 2022 Väg 70 Särnaheden-Idre

Dokument:

Lantmäteriets effektivitet samt möjligheten för kommuner att bli lantmäterimyndighet

Interpellation 2021/22:263 av Ulrik Bergman (M)

Interpellation 2021/22:263 Lantmäteriets effektivitet samt möjligheten för kommuner att bli lantmäterimyndighet av Ulrik Bergman M till Statsrådet Johan Danielsson S För att bygga nya bostäder och lokaler för näringslivet krävs fastighetsombildningar där Lantmäteriets tjänster behövs. Det har under ett flertal år pekats

Inlämnad: 2022-01-12 Besvarare: Statsrådet Johan Danielsson (S)

Interpellation 2021/22:263 av Ulrik Bergman (M) (pdf, 92 kB)

Slopandet av det kommunala vetot

Interpellation 2021/22:239 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2021/22:239 Slopandet av det kommunala vetot av Mattias Bäckström Johansson SD till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Vid etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk finns i dag krav på att etableringen aktivt ska tillstyrkas i den aktuella kommunen, även kallat för det kommunala vetot.

Inlämnad: 2021-12-21 Svarsdatum: 2022-01-11 Besvarare: Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2021/22:239 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Slopandet av det kommunala vetot

Va-nätens renoveringsbehov

Interpellation 2021/22:210 av Ulrik Bergman (M)

Interpellation 2021/22:210 Va-nätens renoveringsbehov av Ulrik Bergman M till Statsrådet Ida Karkiainen S Det svenska vatten- och avloppssystemet börjar bli ålderstiget och funktionen blir alltmer svår att säkerställa över tid. Stora delar av systemet byggdes ut under 5070-talen och börjar nå sin tekniska livslängd. Ungefär

Inlämnad: 2021-12-10 Svarsdatum: 2022-01-11 Besvarare: Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2021/22:210 av Ulrik Bergman (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Va-nätens renoveringsbehov

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se