Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 –
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2020/21:127 av Daniel Riazat (V) 24 november 2020 Rätt till nattis
Frågestund 19 november 2020 Frågestund
Interpellationsdebatt 2020/21:86 av Mikael Oscarsson (KD) 10 november 2020 Offentliga bidrag till extremism
Interpellationsdebatt 2020/21:97 av Roger Haddad (L) 10 november 2020 Skolans arbete mot extremism och radikalisering

Könsuppdelad undervisning

Svar på skriftlig fråga 2020/21:572 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:572 av Sara Gille SD Könsuppdelad undervisning Sara Gille har frågat mig om det är mitt ställningstagande att könsuppdelad undervisning bör få bedrivas, och hur jag arbetar för att säkerställa att de elever som delas upp efter kön inte upplever obehag och att de får en likvärdig undervisning. Skolan

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:572 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 90 kB)

Distansundervisning för samtliga skolor

Svar på skriftlig fråga 2020/21:565 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:565 av Sara Gille SD Distansundervisning för samtliga skolor Sara Gille har frågat mig om jag och regeringen avser att införa distansundervisning för landets samtliga skolor. Världen befinner sig i ett tufft läge som riskerar att bli långvarigt. Det gäller i högsta grad inom skolans område. Fokus

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:565 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Stängda gymnasieskolor fram till jullovet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:508 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:508 av Ann-Sofie Lifvenhage M Stängda gymnasieskolor fram till jullovet Ann-Sofie Lifvenhage har frågat mig om jag kommer att arbeta för att så snart som möjligt fatta beslut om att stänga gymnasieskolorna fram till jullovet för att därigenom minimera riskerna för ökad smittspridning. Världen befinner

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:508 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se