Wiggo Komstedt (M)

Wiggo Komstedt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel försäljningschef
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-04

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1995-10-03
  • Trafikutskottet

  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1995-10-03
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-02
  • Suppleant 1985-09-30 – 1991-09-29
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1994-10-25 – 1995-10-03
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1985-09-30 – 1991-09-29
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Vice ordförande 1992-10-17 – 1994-10-03
  • Ledamot 1985-09-30 – 1992-10-16
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1988-10-11 – 1994-10-10
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1995-10-03
  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Valberedningen

  • Ledamot 1991-10-18 – 1995-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m.

Motion 1994/95:Sk54 av Wiggo Komstedt (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Sk54 av Wiggo Komstedt m med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m. Regeringen föreslår i denna proposition att nya momsregler införs avseende handel med begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter. Anledningen till ändringen


Utskottsberedning: --1994/95:SkU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen (1993:597), m.m.

Motion 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen 1993:597m.m. Vi instämmer i propositionens förslag till ny lagtext men motsätter oss den förändrade tolkningen av lagen som regeringen ger till känna i propositionen på sidan 7, sista stycket. Regeringens


Utskottsberedning: -1994/95:TU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Förbindelserna med Taiwan

Motion 1994/95:U638 av Birger Hagård m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:U638 av Birger Hagård m.fl. m Förbindelserna med Taiwan Taiwan republiken Kina har sedan länge kommit att framstå som ett föredöme då det gäller utveckling från ett u-land till ett modernt industrisamhälle, där befolkningen åtnjuter en förhållandevis hög levnadsstandard. Därtill kommer


Utskottsberedning: --1994/95:UU14 1994/95:UU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se