William Petzäll (-)

William Petzäll (-)

Valkrets Dalarnas län
Född år 1988
Avliden den 1 september 2012

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2012-09-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2010-10-04 – 2012-09-01
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2011-09-29
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2010-10-19 – 2011-09-29
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2010-11-02 – 2011-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Valberedningen

  • Suppleant 2010-10-04 – 2011-09-29
  • Ledamotsrådet

  • Suppleant 2010-10-13 – 2011-10-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2011/12:282 av Petzäll, William (-) 23 mars 2012 Införande av försöksverksamhet med diacetylmorfin i substitutionsbehandling
Interpellationsdebatt 2011/12:281 av Petzäll, William (-) 23 mars 2012 Förbättrade villkor för klienter som omfattas av lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Interpellationsdebatt 2011/12:190 av Petzäll, William (-) 2 februari 2012 Legalisering av cannabis
Interpellationsdebatt 2011/12:189 av Petzäll, William (-) 2 februari 2012 Stärkt ställning för beroendepatienter inom hälso- och sjukvården

Dokument:

Lång utredningstid beträffande betänkandet (SOU 2011:35) Bättre insatser vid missbruk och beroende

Skriftlig fråga 2011/12:468 av Petzäll, William (-)

den 15 mars Fråga 2011/12:468 Lång utredningstid beträffande betänkandet SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende av William Petzäll till statsrådet Maria Larsson KD Den 30 juni avslutade missbruksutredningen sitt arbete och den 15 oktober var slutdatumet för remissinstanserna att lämna synpunkter.

Inlämnad: 2012-03-15 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Införande av försöksverksamhet med diacetylmorfin i substitutionsbehandling

Interpellation 2011/12:282 av Petzäll, William (-)

den 8 mars Interpellation 2011/12:282 Införande av försöksverksamhet med diacetylmorfin i substitutionsbehandling av William Petzäll till statsrådet Maria Larsson KD I Köpenhamn har man initierat ett försöksprojekt med att ge diacetylmorfin till 20 av Köpenhamns mest utsatta heroinmissbrukare missbrukare som trots

Inlämnad: 2012-03-08 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Införande av försöksverksamhet med diacetylmorfin i substitutionsbehandling

Förbättrade villkor för klienter som omfattas av lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Interpellation 2011/12:281 av Petzäll, William (-)

den 8 mars Interpellation 2011/12:281 Förbättrade villkor för klienter som omfattas av lagen om vård av missbrukare i vissa fall av William Petzäll till statsrådet Maria Larsson KD Staten ansvarar för Sisinstitutionerna som driver LVM-hemmen. Personer som tvångsomhändertas blir det mot bakgrund av att någon eller

Inlämnad: 2012-03-08 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förbättrade villkor för klienter som omfattas av lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.