Yvonne Ruwaida (MP)

Yvonne Ruwaida (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Född år 1970

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2000-06-15 – 2002-09-30
  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-15
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2003-05-29 – 2006-10-02
  • Ledamot 2002-10-08 – 2003-01-22
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-01
  • Ledamot 2000-06-15 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2003-11-14 – 2006-10-02
  • Suppleant 2002-10-08 – 2003-01-22
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-11-28 – 1998-10-04
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2003-12-15 – 2006-10-02
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2001-11-02
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2003-01-22
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-10-08

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet

Motion 1999/2000:Fi9 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi9 av Hammarström, Matz mp med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet Styrelsernas och förvaltningens lokalisering I samband med att nuvarande fondstyrelser omstruktureras finns det, enligt vår mening, skäl att se över lokaliseringen för såväl de


Utskottsberedning: --1999/2000:FiU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning

Motion 1999/2000:A7 av Barbro Feltzing m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A7 av Feltzing, Barbro mp med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning Bakgrund Frågan om stridsåtgärder mot enmans- och familjeföretag har varit föremål för riksdagsbehandling vid ett flertal tillfällen under 1990-talet. Ett förslag om förbud mot sådana


Utskottsberedning: --1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning

Motion 1999/2000:Ju10 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju10 av Schlaug, Birger mp med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning Inledning Vapenlagstiftningen har varit föremål för ändringar vid ett antal tillfällen. Den senaste förändringen, dvs. införandet av 1996 års vapenlag 1996:67var dock en ändring främst i språkligt


Utskottsberedning: -----1999/2000:JuU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.