Yvonne Ruwaida (MP)

Yvonne Ruwaida (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Född år 1970

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2000-06-15 – 2002-09-30
  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-15
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2003-05-29 – 2006-10-02
  • Ledamot 2002-10-08 – 2003-01-22
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-01
  • Ledamot 2000-06-15 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2003-11-14 – 2006-10-02
  • Suppleant 2002-10-08 – 2003-01-22
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-11-28 – 1998-10-04
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2003-12-15 – 2006-10-02
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2001-11-02
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2003-01-22
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-10-08

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop.2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter

Motion 2000/01:So38 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2000/01:So38 av Stafilidis, Tasso v med anledning av prop. 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut roll och uppgifter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att homosexuppdraget alltjämt skall kvarstå som en uppgift för Folkhälsoinstitutet.


Utskottsberedning: ---2000/01:SoU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 2000/01:59 En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering

Motion 2000/01:Sf24 av Kerstin-Maria Stalin och Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf24 av Stalin, Kerstin-Maria mp med anledning av skr. 2000/01:59 En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: ------------------2000/01:SfU11
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:49 Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin

Motion 2000/01:U7 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:U7 av Hammarström, Matz mp med anledning av prop. 2000/01:49 Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:49 Ett ramavtal


Utskottsberedning: ---------------2000/01:UU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.