Yvonne Ruwaida (MP)

Yvonne Ruwaida (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Född år 1970

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2000-06-15 – 2002-09-30
  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-15
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2003-05-29 – 2006-10-02
  • Ledamot 2002-10-08 – 2003-01-22
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-01
  • Ledamot 2000-06-15 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2003-11-14 – 2006-10-02
  • Suppleant 2002-10-08 – 2003-01-22
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-11-28 – 1998-10-04
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2003-12-15 – 2006-10-02
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2001-11-02
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2003-01-22
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-10-08

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt

Motion 2001/02:Sf44 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf44 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om maximalt tre år. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring om maximalt två år.


Utskottsberedning: 2002/03:SfU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning

Motion 2001/02:Sf39 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf39 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Schengensamarbetet och aspekter på begreppet


Utskottsberedning: 2002/03:SfU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Europeiska investeringsbanken

Skriftlig fråga 2001/02:1286 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 juni Fråga 2001/02:1286 av Yvonne Ruwaida mp till finansminister Bosse Ringholm om Europeiska investeringsbanken Europeiska investeringsbanken, EIB, hanterar stora summor pengar som går till projekt med offentligt stöd både inom och utanför EU. Bankens utlåning på ca 40 miljarder euro per år går till projekt

Inlämnad: 2002-06-03 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.