Zara Leghissa (S)

Zara Leghissa (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Norrbottens län, plats 169
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post zara.leghissa[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Dokument:

Rättvist karensavdrag

Interpellation 2022/23:72 av Zara Leghissa (S)

Interpellation 2022/23:72 Rättvist karensavdrag av Zara Leghissa S till Statsrådet Anna Tenje M Försäkringskassan prognosticerar att utgifterna för sjukskrivningar inte kommer att öka under nästa år. Lågkonjunkturen väntas inverka dämpande på sjukfrånvaron och därmed kostnaderna för sjukpenningen under de kommande ett

Inlämnad: 2022-11-30 Svarsdatum: 2022-12-13 Besvarare: Statsrådet Anna Tenje (M)

Interpellation 2022/23:72 av Zara Leghissa (S) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rättvist karensavdrag

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2022/23:2059 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2022/23:2059 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 6
Utskottsberedning: 2022/23:SfU1 2022/23:SfU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 2 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2022/23:2059 av Anders Ygeman m.fl. (S) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:2059 av Anders Ygeman m.fl. (S) (pdf, 107 kB)

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2022/23:2056 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2022/23:2056 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta det påbörjade arbetet med

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 13
Utskottsberedning: 2022/23:AU1 2022/23:AU6 2022/23:SfU15 2022/23:SfU17 2022/23:SfU4
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 3 avslag, 10 saknar beslutsinformation

Motion 2022/23:2056 av Anders Ygeman m.fl. (S) (docx, 87 kB) Motion 2022/23:2056 av Anders Ygeman m.fl. (S) (pdf, 116 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.