Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

EU:s taxonomi för hållbarhet

Interpellation 2020/21:190 av Joar Forssell (L)

Interpellation 2020/21:190 EU:s taxonomi för hållbarhet av Joar Forssell L till Statsrådet Per Bolund MP Arbetet med EU:s taxonomi för hållbara ekonomiska aktiviteter fortsätter. Kommissionen presenterade den 20 november sitt utkast till den delegerade akt som ska ange kriterierna för när olika aktiviteter ska anses hållbara.

Inlämnad: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:190 av Joar Forssell (L) (pdf, 103 kB)

Föräldrapåverkan på skolans personal

Interpellation 2020/21:173 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2020/21:173 Föräldrapåverkan på skolans personal av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Nyligen uppmärksammades återigen problemet med föräldrar som genom olika typer av påtryckningar försöker påverka skolans rektorer och lärare i den riktning som de önskar. Det kan gälla allt från ledighetsrutiner

Inlämnad: 2020-11-23 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:173 av Roger Haddad (L) (pdf, 88 kB)

Vård vid förlossningspsykoser

Interpellation 2020/21:101 av Robert Hannah (L)

Interpellation 2020/21:101 Vård vid förlossningspsykoser av Robert Hannah L till Socialminister Lena Hallengren S En del nyförlösta mödrar drabbas av psykisk ohälsa i form av förlossningsdepressioner och förlossningspsykoser efter att barnet fötts. Förlossningspsykoser drabbar i faktiska tal ett hundratal kvinnor varje

Inlämnad: 2020-11-02 Svarsdatum: 2020-11-17 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:101 av Robert Hannah (L) (pdf, 100 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vård vid förlossningspsykoser