Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Motion 2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om implementering på miniminivå och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2020/21:JuU11

Motion 2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 86 kB)

Tillfälliga undantag från strandskyddsregler

Skriftlig fråga 2020/21:559 av Christer Nylander (L)

Fråga 2020/21:559 Tillfälliga undantag från strandskyddsregler av Christer Nylander L till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I en skrivelse till regeringen våren 2020 har Kristianstads kommun lyft behovet av att kunna ge tillfälliga dispenser från strandskydd. Bakgrunden till detta är en evenemangsstrand som

Inlämnad: 2020-11-18 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:559 av Christer Nylander (L) (pdf, 90 kB)

Polisens arbete mot övergrepp mot barn på nätet

Skriftlig fråga 2020/21:558 av Johan Pehrson (L)

Fråga 2020/21:558 Polisens arbete mot övergrepp mot barn på nätet av Johan Pehrson L till Statsrådet Mikael Damberg S Enligt medieuppgifter visar en underrättelseorientering från polisens nationella operativa avdelning NOA på allvarliga brister i polisens arbete mot sexualbrott på nätet. I dagsläget ligger, enligt uppgifterna,

Inlämnad: 2020-11-18 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:558 av Johan Pehrson (L) (pdf, 88 kB)