Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

angående virkesbristen inom de fyra nordligaste länen.

Motion 1971:1036 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1036 10 Nr 1036 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl. angående virkesbristen inom de fyra nordligaste länen. I underdånig skrivelse april 1970 hemställde skogsindustrin och skogsägarföreningarna i de fyra nordligaste länen om snara insatser från samhället

1972-01-27

Motion 1971:1036 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl. (pdf, 67 kB)

i anledning av skrivelse från riksdagens förvaltningsstyrelse med förslag till ersättningsstadga för riksdagen.

Motion 1971:1640 av herr Oskarson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1640 5 Nr 1640 av herr Oskarson m. fl. i anledning av skrivelse från riksdagens förvaltningsstyrelse med förslag till ersättningsstadga för riksdagen. Det är allmänt erkänt, att ett ledamotskap av riksdagen är ett förtroendeuppdrag, som nu för tiden

1971-11-30

Motion 1971:1640 av herr Oskarson m. fl. (pdf, 53 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 180 med förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970: 988), m. m.

Motion 1971:1636 av herr Tobé

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1636 12 Nr 1636 av herr Tobé i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 180 med förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen 1970:988m. m. I propositionen föreslås bl. a. en ändring av FBL 3:2 i avsikt att slå vakt kring det kommunala

1971-11-29

Motion 1971:1636 av herr Tobé (pdf, 40 kB)