Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

om sysselsättningsstimulerande åtgärder.

Motion 1972:1723 av herr Helén m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion nr 1723 år 1972 Mot. 1972:1723 Nr 1723 av herr Helén m. fl. om sysselsättningsstimulerande åtgärder. A. Inledning Den höga arbetslösheten visar att regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken. Andra tecken på detta är en fortsatt hög inflationstakt,

1973-10-24

Motion 1972:1723 av herr Helén m. fl. (pdf, 422 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m.

Motion 1972:1915 av herr Wiklund i Stockholm m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1915 4 Nr 1915 av herr Wiklund i Stockholm m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m. Det regeringsförslag som nu framlagts utgör enligt vår mening en i stort sett tillfredsställande

1972-12-01

Motion 1972:1915 av herr Wiklund i Stockholm m. fl. (pdf, 82 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m.

Motion 1972:1914 av herr Petersson i Röstånga m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 19141915 år 1972 Mot. 1972 1914-1915 Nr 1914 av herr Petersson i Röstånga m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m. Det regeringsförslag som nu framlagts utgör enligt vår mening

1972-12-01

Motion 1972:1914 av herr Petersson i Röstånga m. fl. (pdf, 86 kB)