Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m. m.

Motion 1973:1857 av herr Ahlmark

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:1857 7 Nr 1857 av herr Ahlmark i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m. m. Föredragande departementschefen utgår i likhet med grundlagberedningen från att förslagen till ny regeringsform

1974-04-13

Motion 1973:1857 av herr Ahlmark (pdf, 30 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:207 med förslag om beskattning av interna aktieöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar.

Motion 1973:2188 av herr Strömberg

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2188 7 Nr 2188 av herr Strömberg i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:207 med förslag om beskattning av interna aktieöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar. Propositionen 1973:207 om bl. a. interna aktieöverlåtelser

1973-12-03

Motion 1973:2188 av herr Strömberg (pdf, 31 kB)

i anledning av skrivelse 1973:19 från riksdagens förvaltningsstyrelse angående riksdagens lokalfrågor på längre sikt m. m.

Motion 1973:2183 av herr Sjöholm m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2183 14 Nr 2183 av herr Sjöholm m. fl. i anledning av skrivelse 1973:19 från riksdagens förvaltningsstyrelse angående riksdagens lokalfrågor på längre sikt m. m. Det fortsatta utredningsarbetet bör enligt vår mening inriktas på alternativet att

1973-11-27

Motion 1973:2183 av herr Sjöholm m. fl. (pdf, 29 kB)