Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa, m. m.

Motion 1979/80:2075 av Daniel Tarschys och Karin Ahrland

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 12 Motion 1979/80:2075 av Daniel Tarschys och Karin Ahrland med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen 1977:975 med tulltaxa, m. m. En höjning av priserna på tomat och gurka gagnar inte landets konsumenter. Vi föreslår därför att riksdagen

1980-05-21

med anledning av proposition 1979/80:181 om insatser för att underlätta nya löneavtal

Motion 1979/80:2078 av Daniel Tarschys

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1979/80:2078 av Daniel Tarschys med anledning av proposition 1979/80:181 om insatser för att underlätta nya löneavtal I propositionen 1979/80:181 föreslås bl. a. att regeringen bör tillskjuta budgetmedel så att de prishöjningar som föranleds av

1980-05-20

med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig

Motion 1979/80:2065 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1979/80:2065 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m. fl. med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1980/81, m. m. kompletteringsproposition I kompletteringspropositionen prop.

1980-05-14