Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1990/91:194 Förverkande av rätt att ta arv, m.m.

Motion 1990/91:L31 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:L31 av Bengt Harding Olson m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:194 Förverkande av rätt att ta arv, m.m. I ett rättssamhälle krävs harmoni mellan det allmänna rättsmedvetandet och det rättsliga regelsystemet. Som ett av de mest upprörande exemplen på motsatsen anförs ofta följande situation.


Utskottsberedning: -1991/92:LU11

med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

Motion 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. Aktiv flykting- och immigrationspolitikär huvudsakligen en principproposition, och regeringen utlovar att återkomma till riksdagen med ett preciserat förslag i frågan om utlänningslagstiftningen.


Utskottsberedning: 1990/91:SfU17

med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

Motion 1990/91:N132 av Hadar Cars m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:N132 av Hadar Cars m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek I propositionen föreslår regeringen stora förändringar av Stadshypotek stadshypotekskassan och stadshypoteksföreningarnaFörslaget har föregåtts av en utredning Hypoteksinstituten i framtidenSOU


Utskottsberedning: 1990/91:NU42
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,