Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1994/95:228 Mästarbrev för hantverkare

Motion 1994/95:N28 av tredje vice talman Christer Eirefelt (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:N28 av tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1994/95:228 Mästarbrev för hantverkare Regeringen föreslår i propositionen att en lag om mästarbrev för hantverkare införs och att regeringen skall få överlämna till en eller flera hantverksorganisationer att pröva


Utskottsberedning: --1995/96:NU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1994/95:Bo11 av Erling Bager och Lennart Fremling (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Bo11 av Erling Bager och Lennart Fremling fp med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Sammanfattning Folkpartiet liberalerna ansluter sig i huvudsak till propositionens förslag att stärka hänsynstaganden till miljön i den fysiska planeringen.


Utskottsberedning: ----1995/96:BoU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av förs. 1994/95:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående skyddsrumsbyggandet

Motion 1994/95:Fö12 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Fö12 av Lennart Rohdin fp med anledning av förs. 1994/95:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående skyddsrumsbyggandet Under mer än ett årtionende har folkpartiet liberalerna pläderat för en omläggning av det svenska skyddsrumsbyggandet. Vi har menat att skattepengar slösats bort genom


Utskottsberedning: -1995/96:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation