Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

Motion 1996/97:Ub35 av Margitta Edgren (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub35 av Margitta Edgren m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Kvalificerade högskollärare är en bristvara Det beror på att antalet studenter har ökat kraftigt sedan början av 90-talet men ökningen av antalet lärare har inte följt samma


Utskottsberedning: -----------------1997/98:UbU3 1997/98:UbU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

Motion 1996/97:Ub33 av Elver Jonsson och Anne Wibble (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub33 av Elver Jonsson och Anne Wibble fp med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Utbildning och forskning hör till de prioriterade områdena inom det nordiska samarbetet. Utbildnings- och forskningssektorn är resursmässigt sett det största samarbetsområdet.


Utskottsberedning: -1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

Motion 1996/97:T90 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:T90 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Finansiering Regeringens proposition saknar lösning på hur de föreslagna åtgärderna skall finansieras. Regeringen ger klartecken till väginvesteringar där man


Utskottsberedning: -1997/98:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation