Miljöpartiet

Miljöpartiets logotyp
  • mp.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)
  • E-post info[på]mp.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Djurvälfärd i djurparker

Interpellation 2022/23:177 av Rebecka Le Moine (MP)

Interpellation 2022/23:177 Djurvälfärd i djurparker av Rebecka Le Moine MP till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Djurparkernas brister har uppmärksammats i medierna, och frågorna är många kring hur djurparker drivs i Sverige. Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren: Vad tänker ministern göra för att se till att djurvälfärden stärks i de svenska djurparkerna

Inlämnad: 2023-02-02 Svarsdatum: 2023-02-17 Besvarare: Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

Interpellation 2022/23:177 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 74 kB)

Handeln med utrotningshotade djur

Interpellation 2022/23:174 av Rebecka Le Moine (MP)

Interpellation 2022/23:174 Handeln med utrotningshotade djur av Rebecka Le Moine MP till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Ett skäl som lyfts för att försvara djurparkers existensberättigande är ofta bidraget till att bevara biologisk mångfald. Men ett hot som har uppdagats på senaste är hur hotade arter hamnar på

Inlämnad: 2023-02-02 Besvarare: Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

Interpellation 2022/23:174 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 76 kB)

En djurskyddsmyndighet

Interpellation 2022/23:173 av Rebecka Le Moine (MP)

Interpellation 2022/23:173 En djurskyddsmyndighet av Rebecka Le Moine MP till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Engagemanget för djurrätt och djurvälfärd är stort och därför är det med stor sorg och förskräckelse som många av oss reagerar på bristerna i efterlevnaden av den svenska djurskyddslagen, där det står att

Inlämnad: 2023-02-02 Besvarare: Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

Interpellation 2022/23:173 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 86 kB)