Miljöpartiet

Miljöpartiets logotyp
  • mp.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)
  • E-post info[på]mp.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Sänkta hastigheter för minskat buller

Skriftlig fråga 2022/23:470 av Katarina Luhr (MP)

Fråga 2022/23:470 Sänkta hastigheter för minskat buller av Katarina Luhr MP till Statsrådet Andreas Carlson KD Regeringen har genom infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson gett Boverket i uppdrag att föreslå lättnader i bullerkraven för studentbostäder, trots att studenter i många fall tillbringar mer tid

Inlämnad: 2023-03-17 Svarsdatum: 2023-03-29 Besvarare: Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Skriftlig fråga 2022/23:470 av Katarina Luhr (MP) (pdf, 86 kB)

En nationell hjälplinje för stöd vid psykisk ohälsa

Skriftlig fråga 2022/23:415 av Ulrika Westerlund (MP)

Fråga 2022/23:415 En nationell hjälplinje för stöd vid psykisk ohälsa av Ulrika Westerlund MP till Socialminister Jakob Forssmed KD Det ska finnas bra och verksamma insatser för personer med psykisk sjukdom, psykisk ohälsa och suicidrisk i samhället, såväl direkta insatser som förebyggande. Den nationella hjälplinje som

Inlämnad: 2023-03-04 Svarsdatum: 2023-03-15 Besvarare: Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Skriftlig fråga 2022/23:415 av Ulrika Westerlund (MP) (pdf, 89 kB)

Partisamtal om korruption och partibidrag

Skriftlig fråga 2022/23:399 av Annika Hirvonen (MP)

Fråga 2022/23:399 Partisamtal om korruption och partibidrag av Annika Hirvonen MP till Justitieminister Gunnar Strömmer M Under den särskilda debatten i riksdagen om korruption den 24 februari 2023 sa Erik Slottner att han vill ha samtal med samtliga partier om regelverket kring partibidrag och korruption. Vi i Miljöpartiet

Inlämnad: 2023-02-24 Svarsdatum: 2023-03-08 Besvarare: Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Skriftlig fråga 2022/23:399 av Annika Hirvonen (MP) (pdf, 78 kB)