Miljöpartiet

Miljöpartiets logotyp
  • mp.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)
  • E-post info[på]mp.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning

Motion 2022/23:2354 av Katarina Luhr m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2354 av Katarina Luhr m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort förslaget om ett undantag från resenärens rätt till prisavdrag om en försening beror på en extraordinär

Inlämnad: 2023-03-22 Förslag: 3
Utskottsberedning: CU

Motion 2022/23:2354 av Katarina Luhr m.fl. (MP) (docx, 76 kB) Motion 2022/23:2354 av Katarina Luhr m.fl. (MP) (pdf, 84 kB)

Situationen för pensionärer födda 1957

Interpellation 2022/23:274 av Janine Alm Ericson (MP)

Interpellation 2022/23:274 Situationen för pensionärer födda 1957 av Janine Alm Ericson MP till Finansminister Elisabeth Svantesson M Den 1 januari 2023 höjdes åldersgränsen i flera delar av pensionssystemet. När pensionsåldern höjs införs normalt sett övergångsregler för att det inte ska uppstå orimliga konsekvenser

Inlämnad: 2023-03-17 Besvarare: Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2022/23:274 av Janine Alm Ericson (MP) (pdf, 87 kB)

Sänkta hastigheter för minskat buller

Skriftlig fråga 2022/23:470 av Katarina Luhr (MP)

Fråga 2022/23:470 Sänkta hastigheter för minskat buller av Katarina Luhr MP till Statsrådet Andreas Carlson KD Regeringen har genom infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson gett Boverket i uppdrag att föreslå lättnader i bullerkraven för studentbostäder, trots att studenter i många fall tillbringar mer tid

Inlämnad: 2023-03-17 Svarsdatum: 2023-03-29 Besvarare: Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Skriftlig fråga 2022/23:470 av Katarina Luhr (MP) (pdf, 86 kB)