Miljöpartiet

Miljöpartiets logotyp
  • mp.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)
  • E-post info[på]mp.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Alla barns rätt till utbildning

Motion 2021/22:4113 av Annika Hirvonen (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4113 av Annika Hirvonen MP Alla barns rätt till utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av undervisningen för rörelsehindrade med ambitionen att motverka diskriminering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UbU

Motion 2021/22:4113 av Annika Hirvonen (MP) (docx, 70 kB) Motion 2021/22:4113 av Annika Hirvonen (MP) (pdf, 73 kB)

Stärkt skydd mot diskriminering i skolan

Motion 2021/22:4106 av Annika Hirvonen (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4106 av Annika Hirvonen MP Stärkt skydd mot diskriminering i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Barn- och elevombudet borde ges rätt att stödja elever vid alla kränkningar mot barn och elever i skolan, inklusive kränkningar som


Utskottsberedning: UbU

Motion 2021/22:4106 av Annika Hirvonen (MP) (docx, 68 kB) Motion 2021/22:4106 av Annika Hirvonen (MP) (pdf, 71 kB)

Distansundervisning för ökat samarbete med universitet i utvecklingsländer

Motion 2021/22:4105 av Camilla Hansén och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4105 av Camilla Hansén och Emma Hult båda MP Distansundervisning för ökat samarbete med universitet i utvecklingsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur svenska högskolor och lärosäten ska få särskilda stöd för avgiftsfri


Utskottsberedning: UbU

Motion 2021/22:4105 av Camilla Hansén och Emma Hult (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2021/22:4105 av Camilla Hansén och Emma Hult (båda MP) (pdf, 76 kB)