Miljöpartiet

Miljöpartiets logotyp
  • mp.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)
  • E-post info[på]mp.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Uppföljning av priset på drivmedel efter skattesänkningen

Skriftlig fråga 2021/22:1563 av Rasmus Ling (MP)

Fråga 2021/22:1563 Uppföljning av priset på drivmedel efter skattesänkningen av Rasmus Ling MP till Finansminister Mikael Damberg S Sju av riksdagens åtta partier har de senaste månaderna lovat att i varierande grad sänka priset på bensin och diesel vid pumpEndast Miljöpartiet har avstått denna tveksamma tävling. För

Inlämnad: 2022-05-11 Svarsdatum: 2022-05-18 Besvarare: Finansminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2021/22:1563 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 88 kB)

med anledning av skr. 2021/22:230 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Motion 2021/22:4734 av Margareta Fransson (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4734 av Margareta Fransson MP med anledning av skr. 2021/22:230 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om individanpassat stöd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2021/22:SoU37

Motion 2021/22:4734 av Margareta Fransson (MP) (docx, 87 kB) Motion 2021/22:4734 av Margareta Fransson (MP) (pdf, 75 kB)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning 3. Åtgärder mot konsekvenser av krig och pandemi Ett effektivt krisstöd som värnar klimatmålen Bryt beroendet av fossila bränslen


Utskottsberedning: 2021/22:FiU20

Motion 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP) (docx, 633 kB) Motion 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP) (pdf, 620 kB)