Miljöpartiet

Miljöpartiets logotyp
  • mp.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)
  • E-post info[på]mp.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1988/89:152 om ett

Motion 1988/89:L22 av Elisabet Franzén och Lars Norberg (båda mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 L22 av Elisabet Franzén och Lars Norberg båda mp med anledning av prop. 1988/89:152 om ett kontobaserat aktiesystem I propositionen läggs fram ett förslag till aktiekontolag som bygger på det principbeslut som riksdagen tog under


Utskottsberedning: -1988/89:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:L22 av Elisabet Franzén och Lars Norberg (båda mp) (pdf, 61 kB)

med anledning av skr. 1988/89:147 med redogörelse

Motion 1988/89:U9 av Inger Schörling m.fl. (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U9 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av skr. 1988/89:147 med redogörelse förden svenska krigsmaterielexporten år 1988 A. Den gröna grundsynen på vapenexport Miljöpartiet de gröna anser att krigsmaterielexport skadar fredspolitikens


Utskottsberedning: ----1988/89:UU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:U9 av Inger Schörling m.fl. (mp) (pdf, 131 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:Ub39 av Inger Schörling m. fl. (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub39 av Inger Schörling m. fl. mp med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen 1. Allmänt Forskningssamarbete med EG upptar en


Utskottsberedning: ---------1988/89:NU36 1988/89:TU24 1988/89:UbU32
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub39 av Inger Schörling m. fl. (mp) (pdf, 173 kB)