Miljöpartiet

Miljöpartiets logotyp
  • mp.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)
  • E-post info[på]mp.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning

Motion 1994/95:N26 av Eva Goës (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:N26 av Eva Goe s m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Ellagstiftning anpassad för en grön framtid Miljöpartiet de Gröna vill att varje lagstiftningsåtgärd skall vara ett steg på vägen mot ett grönare samhälle. Energianvändningen är en av de viktigaste frågorna


Utskottsberedning: ---1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1994/95:Bo16 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Bo16 av Per Lager mp med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Vi välkomnar de förslag i propositionen som ger miljön en stärkt ställning i den kommunala översiktsplaneringen. Efter en lagändring 1993 anges i 1 kap. 1 plan- och bygglagen


Utskottsberedning: -------1995/96:BoU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:162 Trestickla nationalpark

Motion 1994/95:Jo39 av Gudrun Lindvall och Marianne Samuelsson (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo39 av Gudrun Lindvall och Marianne Samuelsson mp med anledning av prop. 1994/95:162 Trestickla nationalpark Det är positivt att skogsområdet kring sjön Trestickla i Dalsland nu föreslås avsättas som nationalpark. Tillsammans med Lundneset naturreservat på den norska sidan om riksgränsen


Utskottsberedning: ----1995/96:JoU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation