Miljöpartiet

Miljöpartiets logotyp
  • mp.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)
  • E-post info[på]mp.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

Motion 1996/97:Ub30 av Gunnar Goude (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub30 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Inledning Propositionen berör fem av universitetens och högskolornas kanske största problem: A. Svag ledningsorganisation och bristande genomlysning av organisa- tionen som helhet,


Utskottsberedning: -----1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1996

Motion 1996/97:U24 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:U24 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten Inledning I denna motion begränsar vi oss till att kommentera enskildheter i regeringens skrivelse till riksdagen, i den ordning de förekommer i skrivelsen. I en


Utskottsberedning: -------------------1997/98:UU3
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln

Motion 1996/97:T96 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:T96 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln I samband med att Öresundsförbindelsen genomförs, tillkommer även ett antal väg- och järnvägsprojekt på land. Dels anslutningar, dels kapacitetshöjning i Malmö stad. Miljöpartiet de


Utskottsberedning: -----1997/98:TU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation