Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft

Interpellation 2020/21:330 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2020/21:330 Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft av Lars Beckman M till Statsrådet Per Bolund MP Det sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige, vilket påverkar väldigt många människor som bor i de områden som berörs. Det rör sig om såväl den psykosociala livsmiljön som buller. Den som har valt

Inlämnad: 2021-01-19 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:330 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)

Nordiskt samarbete med anledning av coronapandemin

Interpellation 2020/21:329 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2020/21:329 Nordiskt samarbete med anledning av coronapandemin av Hans Wallmark M till Statsrådet Anna Hallberg S Under det år som nu gått med pandemin rasande över världen har även villkoren kommit att påverkas och förändras i Norden. Valet av strategier och förhållningssätt till hur covid-19 ska bekämpas

Inlämnad: 2021-01-19 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Interpellation 2020/21:329 av Hans Wallmark (M) (pdf, 90 kB)

Bättre möjligheter för reservofficerare att tjänstgöra

Interpellation 2020/21:328 av Jörgen Berglund (M)

Interpellation 2020/21:328 Bättre möjligheter för reservofficerare att tjänstgöra av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I den nyligen beslutade totalförsvarspropositionen för 20212025 finns det väldigt lite skrivet om reservofficerare och hur möjligheterna ska bli bättre för dem att kunna tjänstgöra.

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-02-02 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2020/21:328 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 89 kB)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.