Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

angående virkesbristen inom de fyra nordligaste länen.

Motion 1971:1036 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1036 10 Nr 1036 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl. angående virkesbristen inom de fyra nordligaste länen. I underdånig skrivelse april 1970 hemställde skogsindustrin och skogsägarföreningarna i de fyra nordligaste länen om snara insatser från samhället

1972-01-27

Motion 1971:1036 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl. (pdf, 67 kB)

i anledning av skrivelse från riksdagens förvaltningsstyrelse med förslag till ersättningsstadga för riksdagen.

Motion 1971:1641 av fröken Sandell m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1641 7 Nr 1641 av fröken Sandell m. fl. i anledning av skrivelse från riksdagens förvaltningsstyrelse med förslag till ersättningsstadga för riksdagen. Pensionsförsäkringskornmittén har i sitt betänkande, SOU 1971:19, föreslagit att rätten till änkepension

1971-11-30

Motion 1971:1641 av fröken Sandell m. fl. (pdf, 40 kB)

i anledning av skrivelse från riksdagens förvaltningsstyrelse med förslag till ersättningsstadga för riksdagen.

Motion 1971:1640 av herr Oskarson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1640 5 Nr 1640 av herr Oskarson m. fl. i anledning av skrivelse från riksdagens förvaltningsstyrelse med förslag till ersättningsstadga för riksdagen. Det är allmänt erkänt, att ett ledamotskap av riksdagen är ett förtroendeuppdrag, som nu för tiden

1971-11-30

Motion 1971:1640 av herr Oskarson m. fl. (pdf, 53 kB)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.