Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

i anledning av Kungl. Majds proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m.

Motion 1972:1917 av herr Lidgård m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1917 4 Nr 1917 av herr Lidgård m. fl. i anledning av Kungl. Majds proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m. I propositionen 1972:132 föreslås att något annat krav på behörighet som offentligt biträde än ett allmänt

1972-12-04

Motion 1972:1917 av herr Lidgård m. fl. (pdf, 38 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 143 med förslag till förordning om ändring i tulltaxeringsförordningen (1960:391), m. m.

Motion 1972:1912 av herr Åsling m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1912 12 Nr 1912 av herr Åsling m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 143 med förslag till förordning om ändring i tulltaxeringsförordningen 1960:391m. m. Sverige har i avtalet med EEC preliminärt reserverat sig för möjligheten att tillämpa

1972-11-28

Motion 1972:1912 av herr Åsling m. fl. (pdf, 69 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 135 angående avtal med den europeiska ekonomiska gemenskapen, m. m.

Motion 1972:1909 av herr Bohman m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1909 7 Nr 1909 av herr Bohman m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 135 angående avtal med den europeiska ekonomiska gemenskapen, m. m. Utvecklingen inom de europeiska gemenskaperna är ett enastående exempel på mellanstatlig samverkan

1972-11-28

Motion 1972:1909 av herr Bohman m. fl. (pdf, 121 kB)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.