Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

i anledning av Kungl. Maj :ts proposition 1973:207 med förslag om beskattning av interna aktieöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar.

Motion 1973:2187 av herr Magnusson i Borås m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2187 5 Nr 2187 av herr Magnusson i Borås m. fl. i anledning av Kungl. Maj ts proposition 1973:207 med förslag om beskattning av interna aktieöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar. Det borde vara självklart att en lagstiftning,

1973-12-03

Motion 1973:2187 av herr Magnusson i Borås m. fl. (pdf, 51 kB)

i anledning av Kungl. Majrts proposition 1973:207 med förslag om beskattning av interna aktieöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar.

Motion 1973:2185 av herrar Brundin och Nilsson i Trobro

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 21852188 år 1973 Mot. 1973 2185-2188 Nr 2185 av herrar Brundin och Nilsson i Trobro i anledning av Kungl. Majrts proposition 1973:207 med förslag om beskattning av interna aktieöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar.

1973-12-03

Motion 1973:2185 av herrar Brundin och Nilsson i Trobro (pdf, 43 kB)

i anledning av Kungl. Majrts proposition 1973:205 med förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft.

Motion 1973:2184 av herr Sjöholm m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion nr 2184 år 1973 Mot. 1973:2184 Nr 2184 av herr Strindberg i anledning av Kungl. Majrts proposition 1973:205 med förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft. I proposition nr 205 föreslås en lag som medger reglering av förbrukningen

1973-11-30

Motion 1973:2184 av herr Sjöholm m. fl. (pdf, 37 kB)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.