Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:187 med förslag till

Motion 1974:2015 av herrar Arne Geijer i Stockholm och Träff

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion nr 2015 år 1974 Mot. 1974:2015 Nr 2015 av herrar Arne Geijer i Stockholm och Träff i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:187 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370I en framställning till statsrådet och chefen för kungl,

1974-12-06

Motion 1974:2015 av herrar Arne Geijer i Stockholm och Träff (pdf, 66 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:184 angående finansiering av sjukförsäkring för studerande m. m.

Motion 1974:2012 av herr Ringaby

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 2012-2014 år 1974 Mot. 1974 2012-2014 Nr 2012 av herr Ringaby i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:184 angående finansiering av sjukförsäkring för studerande m. m. Under hänvisning till vad i motionen 1974:1902 av herr Bohman m. fl.

1974-12-03

Motion 1974:2012 av herr Ringaby (pdf, 22 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237), m. m.

Motion 1974:2005 av herr Bohman m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2005 3 Nr 2005 av herr Bohman m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. Propositionen 166 bygger på det förslag som framlagts av naturvårdskommittén.

1974-11-28

Motion 1974:2005 av herr Bohman m. fl. (pdf, 161 kB)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.