Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Vissa sjöfartsfrågor (prop. 1981/82:217)

Motion 1981/82:2565 Sten Svensson och Göthe Knutson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 10 Motion 1981/82:2565 Sten Svensson och Göthe Knutson Vissa sjöfartsfrågor prop. 1981/82:217 I närsjöfartsutredningens betänkande sjöfartens roll i trafikpolitiken ägnas partrederier betydande uppmärksamhet, och det påpekas att denna företagsform erbjuder

1982-05-14

Motion 1981/82:2565 Sten Svensson och Göthe Knutson (pdf, 55 kB)

Vissa sjöfartsfrågor (prop. 1981/82:217)

Motion 1981/82:2564 Rolf Clarkson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 7 Motion 1981/82:2564 Rolf Clarkson m. fl. Vissa sjöfartsfrågor prop. 1981/82:217 De senaste årens utveckling för svensk sjöfartsnäring har varit oroväckande negativ. Den privatägda handelsflottan har tonnagemässigt minskat med 68 sedan 1976, och antalet

1982-05-14

Motion 1981/82:2564 Rolf Clarkson m. fl. (pdf, 87 kB)

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. (prop. 1981/

Motion 1981/82:2562 Arne Andersson i Ljung m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1981/82 2562-2567 Motion 1981/82:2562 Arne Andersson i Ljung m. fl. Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1981/ 82:209 I proposition 1981/82:209 läggs fram förslag om prisreglering på jordbruksprodukter m. m. för tiden 1 juli 1982-30

1982-05-14

Motion 1981/82:2562 Arne Andersson i Ljung m. fl. (pdf, 89 kB)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.