Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1991/92:173 Tillsyn enligt djurskyddslagen, m.m.

Motion 1991/92:Jo43 av Patrik Norinder (m)

Dokument


Utskottsberedning: -1991/92:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi98 av Birger Andersson m.fl. (c, fp, m, kds)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi98 av Birger Andersson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Alltsedan hösten 1990 har arbetslösheten ökat i Sverige. Ökningen fortsätter. Även om den nuvarande regeringen


Utskottsberedning: -1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi95 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi95 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Inledning I del II av årets kompletteringsproposition framlägger regeringen på basis av kommunalekonomiska kommitténs


Utskottsberedning: ---1991/92:FiU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.