Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi97 av Bo Arvidson (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi97 av Bo Arvidson m med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I proposition 1992/93:150 bilaga 7 behandlas under B 9 bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet. Regeringen


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan

Motion 1992/93:Ub162 av Sten Svensson m.fl. (m, c)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub162 av Sten Svensson m.fl. m, c med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan Rekrytering till Skara skolscen Skara skolscen är i dag en riksunik 30-årig institution med uppgift att bedriva förberedande scenisk utbildning för ungdomar från hela landet. Den sceniska utbildningen


Utskottsberedning: -1992/93:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:244 Styrnings- och samarbetsformer i biståndet

Motion 1992/93:U22 av Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 1992/93:U22 av Lennart Fridén m med anledning av prop. 1992/93:244 Styrnings- och samarbetsformer i biståndet I proposition 1992/93:244 beträffande styrnings- och samarbetsformer i biståndet föreslås att anslagsstrukturen skall förändras, att en ny modell för samarbetet med de större mottagarländerna


Utskottsberedning: -1992/93:UU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.