Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning

Motion 1994/95:N24 av Per Westerberg (m)

Motion till riksdagen 1994/95:N24 av Per Westerberg m.fl. m, fp med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Elmarknadsreformens ikraftträdande Riksdagen beslöt våren 1994 att elmarknadsreformen skulle träda i kraft den 1 januari 1995. Reformen avsåg att stärka elkundernas ställning genom fri konkurrens mellan


Utskottsberedning: ---1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning

Motion 1994/95:N22 av Karl-Gösta Svenson (m)

Motion till riksdagen 1994/95:N22 av Karl-Gösta Svenson m med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Regeringen föreslår i propositionen att produktion och handel med el inte får bedrivas tillsammans med nätverksamhet. Det ställs krav på att dessa verksamheter skall bedrivas i skilda juridiska personer.


Utskottsberedning: -1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1994/95:Bo13 av Inga Berggren och Ulla Löfgren (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Bo13 av Inga Berggren och Ulla Löfgren m med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Propositionen föreslår ett antal ändringar i plan- och bygglagen som syftar till att förstärka den kommunala översiktsplaneringen. Avsikten med flera


Utskottsberedning: --------1995/96:BoU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.