Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m.

Motion 1996/97:Ub37 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub37 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m. Sedan TUFF-utredningen Teckenspråksutbildning för föräldrar avgivit sitt betänkande i augusti 1996 har regeringen den 26 maj avlämnat ovanstående proposition. Meningen är att


Utskottsberedning: -1997/98:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

Motion 1996/97:Ub31 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub31 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Inledning Den högre utbildningens och forskningens viktigaste uppgift är att åstadkomma kunskapsutveckling. Den högre utbildningen och forskningen måste hålla hög internationell


Utskottsberedning: -----------------1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

Motion 1996/97:T94 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1996/97:T94 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 1996/1997:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Flera av vägprojekten i Stockholms län saknar fortfarande finansiering. Jag utgår dock ifrån att finansieringen kommer att ske över statsbudgeten. Haningeleden


Utskottsberedning: -1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.