Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Tonnageskatt

Skriftlig fråga 2011/12:375 av Berg, Ulf (M)

den 15 februari Fråga 2011/12:375 Tonnageskatt av Ulf Berg M till finansminister Anders Borg M Finansministern har i kammardebatter om tonnageskatt uppgett att det finns ett antal utestående frågor vad gäller tonnageskatt, bland annat att den samlade effekten av sjöfartsstödet och de skattevillkor som gäller för

Inlämnad: 2012-02-15 Besvarare: Anders Borg (M)

med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. M, FP, C, KD med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse M9999 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta JO:s ställning som extraordinärt tillsynsorgan och


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 50 kB) Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 150 kB)

Fribelopp för studiemedel

Motion 2011/12:Ub491 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub491 av Edward Riedl M Fribelopp för studiemedel M826 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över fribeloppet för att få studiemedel. Motivering Den 1 januari 2011 höjdes fribeloppet för studenter med cirka


Utskottsberedning: 2011/12:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub491 av Edward Riedl (M) (doc, 47 kB) Motion 2011/12:Ub491 av Edward Riedl (M) (pdf, 120 kB)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.