Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Med anledning av prop. 2019/20:53 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015

Motion 2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. M Med anledning av prop. 2019/20:53 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 20122015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med det aviserade

2020-01-17

Motion 2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

med anledning av skr. 2019/20:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Motion 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av skr. 2019/20:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2020-01-17

Motion 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (pdf, 85 kB)

med anledning av prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin

Motion 2019/20:3465 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3465 av Johan Forssell m.fl. M, KD med anledning av prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snabbutreda och återkomma med förslag

2020-01-17

Motion 2019/20:3465 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:3465 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) (pdf, 82 kB)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.