Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid– kunskap och innovation för Sverige

Motion 2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. M med anledning av proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Framgång föder framgångsrikt ny framgång 2 Regeringens forskningspolitik försvagar Sverige som kunskapsnation

2021-01-15

Motion 2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 126 kB) Motion 2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 180 kB)

med anledning av prop. 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Motion 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet. Motivering Bilen är ett viktigt

2021-01-15

Motion 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

med anledning av Regeringens prop 2020/21:66 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

Motion 2020/21:3825 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3825 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av Regeringens prop 2020/21:66 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Europaparlamentets

2021-01-15

Motion 2020/21:3825 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:3825 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.