Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Krav på vattenfelsbrytare

Skriftlig fråga 2020/21:181 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2020/21:181 Krav på vattenfelsbrytare av Lars Mejern Larsson S till Statsrådet Per Bolund MP Varje år inträffar vattenskador som kräver renoveringar för miljardbelopp. Stora mängder material blir obrukbart. Vattenskador är besvärliga, kostsamma och leder ofta till mögel. I Sverige ersätter försäkringsbolagen ca

Inlämnad: 2020-10-08 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:181 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 87 kB)

Sidas flytt till Botkyrka

Skriftlig fråga 2020/21:179 av Serkan Köse (S)

Fråga 2020/21:179 Sidas flytt till Botkyrka av Serkan Köse S till Statsrådet Peter Eriksson MP I januari 2018 meddelade vice statsminister Isabella Lövin MP att regeringen beslutat att biståndsmyndigheten Sida skulle förläggas till Botkyrka kommun. Sverige ska hålla ihop. Det är viktigt med statlig närvaro i olika områden,

Inlämnad: 2020-10-06 Svarsdatum: 2020-10-14 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:179 av Serkan Köse (S) (pdf, 101 kB)

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2020/21:2470 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S)

Motion till riksdagen 2020/21:2470 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson båda S Barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av hur en tydligare reglering av kommunernas ansvar för att tillhandahålla barnomsorg


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:2470 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2470 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S) (pdf, 73 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.