Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Strategi för att stärka godstransportnäringen

Skriftlig fråga 2022/23:486 av Gunilla Svantorp (S)

Fråga 2022/23:486 Strategi för att stärka godstransportnäringen av Gunilla Svantorp S till Statsrådet Andreas Carlson KD År 2018 presenterade den dåvarande regeringen en nationell godstransportstrategi: Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter en nationell godstransportstrategiTransportsystemet är en av

Inlämnad: 2023-03-23 Svarsdatum: 2023-04-05 Besvarare: Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Skriftlig fråga 2022/23:486 av Gunilla Svantorp (S) (pdf, 90 kB)

Boendesituationen för våldsutsatta kvinnor och barn

Skriftlig fråga 2022/23:483 av Laila Naraghi (S)

Fråga 2022/23:483 Boendesituationen för våldsutsatta kvinnor och barn av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Socialstyrelsen pekar i den senaste upplagan av den så kallade dödsfallsutredningen på att ett återkommande problem är att brottsoffer för våld i nära relationer inte har fått hjälp med att

Inlämnad: 2023-03-23 Svarsdatum: 2023-04-05 Besvarare: Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Skriftlig fråga 2022/23:483 av Laila Naraghi (S) (pdf, 105 kB)

Utstationeringsregistret

Skriftlig fråga 2022/23:482 av Jim Svensk Larm (S)

Fråga 2022/23:482 Utstationeringsregistret av Jim Svensk Larm S till Statsrådet Paulina Brandberg L Att komma åt det fusk som förekommer på arbetsmarknaden är oerhört viktigt. Arbetslivskriminaliteten får konsekvenser för såväl arbetstagare som för samhället i stort. I februari presenterade Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Inlämnad: 2023-03-23 Svarsdatum: 2023-03-29 Besvarare: Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Skriftlig fråga 2022/23:482 av Jim Svensk Larm (S) (pdf, 82 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.