Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Effekter av minskat bistånd till Guatemala

Interpellation 2022/23:293 av Mathias Tegnér (S)

Interpellation 2022/23:293 Effekter av minskat bistånd till Guatemala av Mathias Tegnér S till Statsrådet Johan Forssell M I slutet av juni går Guatemala till val. Landets konstitution stipulerar att presidenten enbart sitter en mandatperiod. Trots detta torde inte valet påverka landets riktning märkbart. Hur kan det

Inlämnad: 2023-03-23 Svarsdatum: 2023-04-18 Besvarare: Statsrådet Johan Forssell (M)

Interpellation 2022/23:293 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 103 kB)

Folkhögskolan som en andra chans

Interpellation 2022/23:292 av Niklas Sigvardsson (S)

Interpellation 2022/23:292 Folkhögskolan som en andra chans av Niklas Sigvardsson S till Utbildningsminister Mats Persson L Folkbildningen i Sverige har en särställning som en bred arena för utbildning, bildning och delaktighet. Folkbildningen är viktig i arbetet med att möta en rad samhällsutmaningar, till exempel att

Inlämnad: 2023-03-27 Svarsdatum: 2023-04-14 Besvarare: Utbildningsminister Mats Persson (L)

Interpellation 2022/23:292 av Niklas Sigvardsson (S) (pdf, 89 kB)

Träffsäkrare subventionerade anställningar

Interpellation 2022/23:289 av Sofia Amloh (S)

Interpellation 2022/23:289 Träffsäkrare subventionerade anställningar av Sofia Amloh S till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Den aktiva arbetsmarknadspolitikens främsta uppgift är att stödja personer som blir arbetslösa så att de kommer tillbaka till varaktig sysselsättning och egen försörjning.

Inlämnad: 2023-03-24 Svarsdatum: 2023-04-18 Besvarare: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

Interpellation 2022/23:289 av Sofia Amloh (S) (pdf, 87 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.