Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Ökad fysisk aktivitet i skolan

Motion 2021/22:4028 av Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2021/22:4028 av Jasenko Omanovic S Ökad fysisk aktivitet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta aktivt för att skolan ska sörja för en ökad fysisk aktivitet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering På idrottsforskning.se


Utskottsberedning: 2021/22:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4028 av Jasenko Omanovic (S) (docx, 72 kB) Motion 2021/22:4028 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 76 kB)

Åtgärder för att bryta skolsegregationen

Motion 2021/22:4025 av Olle Thorell och Åsa Eriksson (båda S)

Motion till riksdagen 2021/22:4025 av Olle Thorell och Åsa Eriksson båda S Åtgärder för att bryta skolsegregationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att bryta skolsegregationen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Cirka 850 olika


Utskottsberedning: 2021/22:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4025 av Olle Thorell och Åsa Eriksson (båda S) (docx, 72 kB) Motion 2021/22:4025 av Olle Thorell och Åsa Eriksson (båda S) (pdf, 75 kB)

En likvärdig skola

Motion 2021/22:4024 av Kristina Nilsson och Anna-Belle Strömberg (båda S)

Motion till riksdagen 2021/22:4024 av Kristina Nilsson och Anna-Belle Strömberg båda S En likvärdig skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta förslagen i utredningen om en likvärdig skola och minskad skolsegregation och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2021/22:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4024 av Kristina Nilsson och Anna-Belle Strömberg (båda S) (docx, 72 kB) Motion 2021/22:4024 av Kristina Nilsson och Anna-Belle Strömberg (båda S) (pdf, 78 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.