Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2020/21:2470 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S)

Motion till riksdagen 2020/21:2470 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson båda S Barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av hur en tydligare reglering av kommunernas ansvar för att tillhandahålla barnomsorg


Utskottsberedning: 2020/21:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2470 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2470 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S) (pdf, 73 kB)

Ungdomsförbund i skolan

Motion 2020/21:2469 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2469 av Teresa Carvalho m.fl. S Ungdomsförbund i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över bestämmelserna kring att bjuda in politiska partier till skolan i enlighet med motionen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2469 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2469 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Alla barns rätt till förskola

Motion 2020/21:2468 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2468 av Teresa Carvalho m.fl. S Alla barns rätt till förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om inte alla barn ska ha rätt till förskola oavsett deras föräldrars situation och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2468 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2468 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.