Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m.

Motion 1972:1906 av herr Hugosson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1906 2 Nr 1906 av herr Hugosson i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m. I Kungl. Maj:ts proposition 1972:132 framläggs förslag som kan sägas vara kompletteringar till den rättshjälpsreform,

1972-11-28

Motion 1972:1906 av herr Hugosson (pdf, 40 kB)

i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ.

Motion 1972:1897 av herr Johansson i Växjö m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1897 9 Nr 1897 av herr Johansson i Växjö m. fl. i anledning av Kungl. Maj ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ. I Kungl. Maj:ts proposition 1972:133 framläggs förslag angående ändrad regional organisation av SJ. Det

1972-11-21

Motion 1972:1897 av herr Johansson i Växjö m. fl. (pdf, 93 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ.

Motion 1972:1896 av herr Hammarberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1896 7 Nr 1896 av herr Hammarberg m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ. I Kungl. Maj:ts proposition nr 133 föreslås en ändring i den nuvarande regionala organisationen av SJ. Nuvarande

1972-11-21

Motion 1972:1896 av herr Hammarberg m. fl. (pdf, 56 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.