Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:193 angående avgifterna i postverkets tidningsrörelse.

Motion 1973:2164 av herr Svensson i Eskilstuna m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2164 12 Nr 2164 av herr Svensson i Eskilstuna m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:193 angående avgifterna i postverkets tidningsrörelse. I Kungl. Maj:ts proposition 1973:193 föreslås att avgifterna i postverkets tidningsrörelse

1973-11-20

Motion 1973:2164 av herr Svensson i Eskilstuna m. fl. (pdf, 55 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:185 med förslag till brandlag m. m.

Motion 1973:2159 av herr Wennerfors m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2159 5 Nr 2159 av herr Wennerfors m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:185 med förslag till brandlag m. m. Samhällsorganisationen av räddningstjänst, brandförsvar och katastrofberedskap har varit föremål för offentlig debatt och

1973-11-20

Motion 1973:2159 av herr Wennerfors m. fl. (pdf, 72 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:181 angående ändrade regler för beskattning av periodiska understöd, m. m.

Motion 1973:2155 av herrar Pettersson i Lund och Stadling

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2155 13 Nr 2155 av herrar Pettersson i Lund och Stadling i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:181 angående ändrade regler för beskattning av periodiska understöd, m. m. Kungl. Maj:t föreslår i proposition 1973:181 att avdragsrätten för

1973-11-20

Motion 1973:2155 av herrar Pettersson i Lund och Stadling (pdf, 51 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.